Evert Visser nieuwe voorzitter Dierenparade Noordshow

De leden van vereniging Dierenparade Noordshow hebben 20 mei 2021 Evert Visser gekozen tot hun nieuwe voorzitter. Evert volgt na jaren van fantastische inzet Gerard Schenkel (Staphorst) op. Gerard’s termijnen zaten erop. De vereniging Dierenparade Noordshow is Gerard veel dank verschuldigd en heeft hem mede daarom gehuldigd met het “ere- voorzitterschap”. Gerard blijft voor de vereniging actief.

De Fries Evert Visser, in het dagelijks leven bedrijfsmanager Verpakken at Empatec NV Lippenhuizen in Friesland, is in de kleindieren-wereld al jaren actief als keurmeester en in de Wyandotteclub.

De leden en het bestuur van vereniging Dierenparade Noordshow hebben er alle vertrouwen in dat Evert “de juiste man – op de juiste plek – op het juiste moment is”.

Evert draait al een tijdje mee in het bestuur, weet waar hij het over heeft, snapt de kleindierenwereld, ziet nut & noodzaak van een succesvolle Noordshow
2022-editie in en neemt van Gerard de rijdende trein richting Hardenberg over.