Staphorster Kleindierteelt Vereniging (SKV)  nieuw lid van Dierenparade Noordshow

Wel of geen lid worden van de Dierenparade Noordshow was geen discussie, want men wilde altijd al graag lid worden, maar dat mocht volgens de statuten niet. Nu dat wel kan is men ook direct lid geworden. Nu de Dierenparade Noordshow naar Hardenberg gaat is een lidmaatschap dus heel logisch. SKV is een relatief jonge vereniging, want ze zijn 32 jaar geleden opgericht. De vereniging  heeft  64 leden, waarvan 9% jeugdlid is. Deze hebben binnen de club een speciale status, want ze mogen altijd gratis insturen op de landelijke jeugdshow in Laren. En dat doen ze met succes!!

 

Jeugd staat voorop!

Sowieso doet de club veel met en voor jeugd. Twee voorbeelden zal ik hier vermelden:

  1. Jaarlijks organiseert men samen met De Welkoop een huisdierenkeuring, waarbij dieren van kinderen beoordeelt worden op verzorging etc. Dit is ieder jaar zo’n succes dat het altijd wel een paar nieuwe leden oplevert.
  2. Men heeft een verbond gesloten met twee scholen. Dit betreft het lager en middelbaar agrarisch onderwijs in Meppel / Staphorst. Deze jongeren helpen dan bij de eigen clubshow (keuring en opbouw) maar sturen ook dieren van hun eigen school in. Een prachtig initiatief!

De verdeling van de diergroepen onder de leden is dat er enkele fokkers zijn van cavia’s, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven. Fokkers van sierduiven zijn er wat meer, maar het gros is fokker van pluimvee of konijnen.

Jongdierendag en eigen clubshow

SKV heeft een eigen jongdierendag (eendaagse show) en een eigen meerdaagse clubshow. Hiervoor dient de sporthal in Staphorst als thuisbasis. Een dergelijke locatie staat op zich al borg voor een prachtige show.  Met knuffelhoeken voor de jeugd hebben ze een trekpleister die jaarlijks voor veel ouders met kinderen zorgen.

Vriendenclub SKV

SKV is duidelijk meer dan een fokkersvereniging. Het is ook een vriendenclub zou je kunnen zeggen. In de nazomer organiseert men altijd een gezellig BBQ met de leden en in december heeft men altijd een gezellig BINGO avond, waarbij ook echtgenotes van harte welkom zijn. Tenslotte heeft men een verbond gesloten met de vereniging in Nieuwleusen, waar men jaarlijks een uitwisseling mee doet. (hokbezoek).

SKV steekt handen  uit de mouwen bij Dierenparade.

Op mijn vraag wat we in Hardenberg van SKV kunnen verwachten doet secretaris Harry Arts een duidelijke uitspraak. Bij ons is het motto; “niet lullen maar poetsen”. Met andere woorden; tijdens de Dierenparade Noordshow zullen we actief helpen bij van alles en nog wat. Dat het een show is met een brede insteek (dus meer dan alleen kippen, sierduiven en konijnen) spreekt ons erg aan en daar willen we graag een steentje aan bijdragen. Geweldig toch!!

Communicatie

De communicatie met de leden doen ze bij SKV op een moderne manier. Geen clubblad of nieuwsbrief per mail, maar alle correspondentie gaat via de verenigings-appgroep “SKVproat”. Hier kunnen leden alles over hun club volgen en uiteraard kan men reageren.

De website van de club is te vinden onder: http://skvstaphorst.nl/