Wat is en wat doet de “ Noordshow “.

De vereniging “ Noordshow ” is opgericht in 1976 door ongeveer 70 kleindierverenigingen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Doel van de vereniging is jaarlijks een grote show te organiseren op het gebied van de kleindierteelt, waarbij dieren geshowd worden van fokkers van hoenders, dwerghoenders,serama's, konijnen, cavia's, kleine knagers, sierduiven en sier- watervogels.

De doelstelling van de vereniging bleek een succes, want mee door de inzet van honderden vrijwilligers is de show uitgegroeid tot de grootste kleindierten-toonstelling van Nederland met de inzending van meer dan 10.000 dieren.

De kracht van de Noordshow is dat de samenwerkende verenigingen elk een aandeel leveren in de organisatie van de show. Dat gebeurt allemaal belangeloos en zo krijgt de saamhorigheid onder de fokkers een prachtig podium en is de Noordshow een begrip in Noord-Nederland en ver daarbuiten.

De Noordshow is een nationale tentoonstelling die begin januari gehouden wordt. Het nationale karakter betekent dat fokkers uit heel Nederland met hun dieren naar Assen komen. Vanwege de grote verscheidenheid aan rassen, is er ook internationale belangstelling en vinden fokkers uit de omringende landen hun weg naar Assen en kennen we inzendingen vanuit met name de landen Duitsland, België en Luxemburg.

Omdat vrijwel alle erkende rassen te bewonderen zijn, brengt de bond van de fokkers van hoenders en konijnen, Kleindierliefhebbers Nederland, K.L.N., haar bondsshow van de afdeling “ veren ”, dat zijn de hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels, onder bij de Noordshow. Toewijzing van de bondsshow door de bond betekent erkenning van en vertrouwen in de kwaliteit van de organisatie van een dergelijke grote show.

De jeugdige fokkers hebben hun eigen show bij de Noordshow, daarnaast zijn er talloze stands van clubs en verenigingen, waar de bezoekers meer informatie over de rassen en dieren kunnen krijgen. Het geheel wordt verder gecompleteerd met standhouders voor dierbenodigdheden etc.

De Noordshow is een nationale tentoonstelling met internationale deelname. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 15.000 mensen de Noordshow en vanwege de grootte is er ook vanuit het buitenland belangstelling om de show te bezoeken.

Voor de financiering van het geheel wordt gewerkt met een begroting van rond de € 150.000,00. De financiering van de Noordshow bestaat voor het grootste deel uit de opbrengsten van de eigen organisatie.  Er is slechts een sponsor uit het bedrijfsleven, subsidie van de overheid kent de Noordshow niet.

Een nieuw fenomeen dat sinds 2011 ook binnen de Noordshow voet aan de grond krijgt, is de organisatie van een rasgebonden Europashow. Binnen de sport kennen we veel speciaalclubs, dat zijn verenigingen van fokkers van een ras of enkele rassen.

Speciaalclubs kunnen een rasgebonden Europsahow organiseren en deze onderbrengen bij een show.Zo was de Noordshow van 2011 de rasgebonden Europese show van de rassen die ressorteren onder de speciaalclub B.K.U. en ging het om de rassen Brabanter, Kraaikop en Nederlandse Uilebaard. In 2012 organiseerde de speciaalclub van de Sussex, Orpington en Dorking de rasgebonden Europashow bij de Noordshow. In 2014 volgde opnieuw een rasgebonden Europashow bij de Noordshow, namelijk die van Nederlandse Polen- en Kleurdwergenclub. In deze club is ook de Polish ondergebracht.

Het Europese karakter betekent dat fokkers van deze rassen uit binnen- en buitenland met hun dieren naar de Noordshow komen om ze te showen en de sportieve strijd met elkaar aan te gaan. Met de juiste P.R. op de juiste plaatsen, zorgt de Noordshow steeds opnieuw voor een publicitair hoogtepunt voor de kleindiersport.

De eerste 35 Noordshows werden steeds in Zuidlaren gehouden, maar de Noordshow van 2015 was de eerste die plaats vond in de TT-Hall. De TT-Hall ligt bij Assen aan de snelweg A28. Bij de afslag Assen-Zuid hebben het TT-circuit en de TT-Hall een eigen afslag op de snelweg. Daarmee is de showlocatie uitstekend te bereiken. Naast de uitstekende bereikbaarheid zijn de dieren in hal prima te bekijken dankzij de uitstekende verlichting. Een ander groot voordeel van de hal is dat alle diergroepen in dezelfde ruimte zijn ondergebracht. 

November 2015

Jaap Solle

secretaris vereniging “ Noordshow “

Kerkdreef 18

9821 PS Oldekerk