Vriend worden

Aanmelden Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow

Wat fijn dat u zich aanmeldt als lid van de stichting. Samen met u hopen we dat de Dierenparade Noordshow een vaste plek zal innemen op de agenda van kleindierminnend Nederland.

 

Word Vriend van de Noordshow

Betalingsinformatie

Akkoord machtiging

ANBI status

De Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow staat juridisch los van de vereniging Noordshow en heeft een eigen bestuur. Dit bestuur heeft de volledige zeggenschap over het vermogen van de stichting. De stichting zet zich in om een ANBI status te verwerven: daarmee zijn donaties voor deze Algemeen Nut Beogende Instelling aftrekbaar van de belasting.