Op zaterdag 21 januari kan u Nederlands kampioen worden bij de eierkeuring op de Dierenparade Noordshow.Er zijn geen kosten aan verbonden (gratis inschrijving) U kunt nog inschrijven tot 12 januari !!

Aanmelden kan alleen via E-mail naar hoenders@noordshow.nl
Meedoen kan met een setje van vier eieren. Geef uw naam, adres, Postcode, Woonplaats en het ras (of vrije klasse) daarbij op.

Zowel KLN-leden als niet KLN-leden kunnen hier aan mee doen. Elke inzender kan maximaal twee setjes van vier eieren inschrijven.

De keuring begint ‘s morgens om tien uur. Uiterlijk om 9.45 uur moeten de eieren aanwezig zijn in de door de organisatie aangewezen ruimte voor de eierkeuring.
Op de Dierenparade Noordshow kunnen eieren van een ras van de diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, gedomesticeerde sier- en watervogels of de vrije klasse (geen ras) ingeschreven worden. De eieren worden beoordeeld op de buitenkant en op de inhoud van het ei.

Elke inzending bestaat uit vier eieren, maar van elke collectie moeten de eieren van hetzelfde ras en kleurslag zijn.
Voor de organisatie van de eierkeuring volgen wij het reglement eierkeuring van KLN. Dit reglement is op de website van KLN te vinden als bijlage 11 onder de rubriek tentoonstellingen, reglementen, downloads en dan bijlagen bij de tentoonstellingsreglementen. https://kleindierliefhebbers.nl/wp-content/uploads /Reglement_TT_Bijlagen_reglementen_2022_tentoonstellingsaanvraag.pdf