Jeugdshow

De jeugdshow is een aparte show binnen de Dierenparade Noordshow en wordt in 2020 voor het 16de achtereenvolgende jaar gehouden.

De ingeschreven dieren komen niet in aanmerking voor de prijzen van de algemene show. Dit geldt ook voor de prijzen die de speciaalclubs voor hun leden beschikbaar stellen, tenzij het gaat om prijzen die speciaal voor jeugd-inzenders beschikbaar gesteld zijn.

Voor de jeugdshow kunnen alleen enkele nummers worden ingezonden en gelden dezelfde t.t.-bepalingen zoals ze hierboven weergegeven zijn, met uitzondering van artikel 5.

Inschrijfgeld

  • Het inschrijfgeld bedraagt per nummer € 2,00.
  • Als administratiekosten wordt per jeugd-inzender € 3,00 in rekening gebracht.
  • Voor de inzenders van de Jeugdshow is de catalogus niet verplicht.
  • Daarnaast betalen jeugd-inzenders geen entree voor de show.
  • Kleurmuizen, Gerbils, Tamme Ratten en Hamsters kunnen alleen in eigen kooien worden ingezonden. Het inschrijfgeld voor deze rassen bedraagt € 1,50 per dier.

Kleindier Liefhebbers Drenthe betaalt voor jeugd-inzenders met een fokkerskaart uit de provincie Drenthe voor vier dieren het inschrijfgeld! Maak hier gebruik van!
Elke inzender van de editie 2019 van de Jeugdshow Laren kan een dier gratis inschrijven voor de jeugdshow van de Noordshow.

  • Jeugd-inzenders kunnen ook via de website inschrijven aan de hand van een Word-document.
  • Jeugd-inzenders die zowel voor de gewone als voor de jeugdshow inschrijven, moeten twee keer een inschrijfformulier invullen. Voor jeugd-inzenders die ook op de “gewone “ show inzenden is artikel 5 v.w.b. de kosten in zijn geheel van toepassing.

De prijsuitreiking van de jeugdshow is op zaterdag 11 januari 2020 om 13.00 uur.
Alle jeugdinzenders, ouders, grootouders en andere belangstellen worden verwacht bij de stand van onze hoofdsponsor “ Kasper Faunafood”.

Home » Jeugdshow

Jeugdshow

Lijst met verenigingen
Jeugdshow Laren