Historie

Wat is en wat doet de “ Noordshow “.

De vereniging “ Noordshow ” is opgericht in 1976 door ongeveer 70 kleindierver-enigingen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Doel van de vereniging is jaarlijks een grote show te organiseren van kleindieren, waarbij dieren geshowd worden van fokkers van hoenders, dwerghoenders, Serama’s, konijnen, cavia’s, kleine knagers, sierduiven, siervogels en watervogels.

Rond 1975 waren er grote shows elders in het land, zoals in Utrecht, Den Bosch en Den Haag, maar een grote show in Noord-Nederland kende men niet.
De wens om ook in het noorden van het land een grote show te hebben, leefde bij veel fokkers. Met dat doel voor ogen is de vereniging opgericht.

De doelstelling van de vereniging bleek een succes, want mee door de inzet van honderden vrijwilligers is de show uitgegroeid tot de grootste kleindiertentoonstelling van Nederland met de inzending, anno 2018, van rond de 8.000 dieren.

De kracht van de Noordshow is dat de samenwerkende verenigingen elk een aan-deel leveren in de organisatie van de show. Dat gebeurt allemaal belangeloos en zo krijgt de saamhorigheid onder de fokkers een prachtig podium en is de Noordshow een begrip in Noord-Nederland en ver daarbuiten.

Aanvankelijk werd de show gehouden in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren, maar vanaf 2015 is de showlocatie Expo Assen, voorheen de TT Hall. De hal van Expo Assen, ligt pal naast de snelweg A28 en dus uitstekend bereikbaar vanuit alle delen van Nederland.
De Noordshow is een nationale tentoonstelling die in de eerste week van januari gehouden wordt. Het nationale karakter betekent dat fokkers uit heel Nederland met hun dieren naar Drenthe komen. Vanwege de grote verscheidenheid aan rassen, is er ook internationale belangstelling en vinden fokkers uit de omringende landen hun weg naar de Noordshow en kennen we inzendingen vanuit met name Duitsland, België en Luxemburg, maar soms ook vanuit Denemarken, Zweden, Spanje, Italië en Tsjechië.

Omdat vrijwel alle erkende rassen te bewonderen zijn, brengt de bond van de fokkers van hoenders, konijnen, cavia’s en kleine knagers “Kleindierliefhebbers Nederland”, KLN, haar bondsshow van de afdeling “ veren ”, dat zijn de hoenders, dwerghoen-ders, sier- en watervogels en Serama’s en de afdeling konijnen onder bij de Noord-show. Toewijzing van de bondsshow door de bond betekent erkenning van en ver-trouwen in de kwaliteit van de organisatie van een dergelijke grote show.
Jeugdige fokkers hebben bij de Noordshow hun eigen show voor alle diergroepen, dus met eigen keurmeesters en een eigen prijzenpot.
Hoewel er vergrijzing in het fokkersbestand is, voorziet de Jeugdshow in een behoefte. De laatste jaren worden er zo’n 700 dieren ingeschreven.

Tijdens de showdagen zijn er stands van de bonden KLN en NBS ( Sierduiven) en talloze stands van speciaalclubs en verenigingen, waar de bezoekers meer informa-tie over de rassen en dieren kunnen krijgen. Het geheel wordt verder gecompleteerd met standhouders voor dierbenodigdheden etc.

De Noordshow is een nationale tentoonstelling met internationale deelname. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 8.000 mensen de Noordshow en vanwege de grootte is er ook vanuit het buitenland belangstelling om de show te bezoeken.
Voor de financiering van het geheel wordt gewerkt met een begroting van rond de € 150.000,00. De financiering van de Noordshow bestaat voor het grootste deel uit de opbrengsten van de eigen organisatie. Er is slechts een sponsor uit het bedrijfs-leven, subsidie van de overheid kent de Noordshow niet.

Wij zien dat fokkers de laatste jaren ook over de landsgrenzen heen kijken en daar hun dieren showen. Om die reden is er in de afgelopen jaren enkele keren een rasgebonden Europashow binnen de Noordshow georganiseerd. Binnen de sport kennen we veel speciaalclubs, dat zijn verenigingen van fokkers van een specifiek ras of enkele rassen. De speciaalclubs kunnen een rasgebonden Europashow organiseren en deze onderbrengen bij een show.
In 2011 bracht de speciaalclub B.K.U. dat staat voor de hoenderrassen Brabanter, Kraaikop en Nederlandse Uilebaard, haar rasgebonden Europashow onder bij de Noordshow. In 2012 volgde de speciaalclub van de hoenderrassen Sussex, Orpington en Dorking en in 2014 die van de Nationale Polen- en Kleurdwergenclub bij de diergroep konijnen.
Het Europese karakter betekent dat fokkers van deze rassen uit binnen- en buiten-land met hun dieren naar de Noordshow komen om ze te showen en de sportieve strijd met elkaar aan te gaan.

Het karakter van een rasgebonden Europashow heeft er in geresulteerd dat de Noordshow vanaf 2018 een internationale klasse kent.
Fokkers uit de Europese Entente (EE) landen, dat is het Europese samenwerkings-verband van de landelijke bonden, maar ook fokkers uit Nederland, kunnen dieren inschrijven in de internationale klasse. Het gaat om dieren van rassen of kleuren die voorkomen in de Europese standaard, maar die niet in Nederland erkend zijn.
Ook dieren waarvan de standaard in het land van de inzender aanzienlijk verschilt met de Nederlandse worden in de Internationale klasse ondergebracht.
De Internationale klasse is een aparte afdeling van de show met een eigen prijzen-schema. Voor elke diergroep zijn deskundige keurmeesters beschikbaar, zo mogelijk uit het buitenland. De keuring gebeurt volgens de Europese ( EE) standaard.

Zo heeft de Noordshow zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de show die we nu zijn. Met de juiste P.R. op de juiste plaatsen, is de Noordshow zo steeds in staat een publicitair hoogtepunt te bereiken en wordt/is de Noordshow bij steeds meer fokkers een begrip.