Nieuwe Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow

Met z’n allen duit in het zakje doen
Het is niet voor niets dat voor de naam Noordshow tegenwoordig Dierenparade staat. De Noordshow heeft zich immers ontwikkeld tot een veelzijdig evenement rondom onze liefhebberij, het houden, verzorgen, showen en fokken van kleindieren. Om de Noordshow te behouden, verder te ontwikkelen en voor een groot publiek toegankelijk én ook betaalbaar te houden, is de Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow opgericht.

Deze stichting beijvert zich om extra financiële middelen te verkrijgen, zodat de Noordshow naast een stevig organisatorisch fundament, daarvoor ook over de benodigde gelden kan beschikken. Of zoals de stichting het zelf uitdrukt: we willen meehelpen om de Noordshow toekomstbestendig te maken. Wie zich kan aansluiten? Particulieren, bedrijven, instellingen en organisaties.

Breed publiek
Nu vraagt u zich wellicht af, waarom? De Noordshow heeft toch inkomsten uit entree-, inschrijf- en sponsorgelden. En dat is weliswaar ook zo, maar meer inkomstenbronnen blijven simpelweg nodig om bijvoorbeeld nieuwe activiteiten te ontplooien en uit te proberen. Alleen dan blijft het mogelijk om de show aantrekkelijk te houden voor een zo breed mogelijk publiek. En kunnen we laten zien hoezeer wij begaan zijn met onze dieren, want de aandacht voor dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Met de Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow werken we aan ons imago.

Veel kosten
Vergeet ook niet dat een show met de omvang en ambitie van de Noordshow de nodige kosten maakt, van het kopje koffie voor al die tientallen vrijwilligers tot het huren van een gigantische hal zoals nu in Hardenberg.

Via de Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow wordt het mogelijk om als betrokkene financieel bij te dragen aan die schitterende show. Want zeg nou zelf, de Dierenparade Noordshow is toch hét visitekaartje van de kleindierenhobby in Nederland. Mensen komen letterlijk van heinde en verre om dit bijzondere evenement bij te wonen. Fokkers en andere dierenvrienden zijn er samen om er vriendschapsbanden aan te halen, informatie uit te wisselen en te genieten van al die vaak bijzondere rassen.

ANBI status
De Stichting Vrienden Dierenparade Noordshow staat juridisch los van de vereniging Noordshow en heeft een eigen bestuur. Dit bestuur heeft de volledige zeggenschap over het vermogen van de stichting. De stichting heeft de bovendien de zogeheten ANBI status: daardoor zijn donaties voor deze Algemeen Nut Beogende Instelling aftrekbaar van de belasting.

Wat krijg je terug
Wie zich aansluit bij de nieuwe Stichting Dierenparade Noordshow en jaarlijks een bedrag overmaakt, krijgt daar ook iets voor terug. Dat varieert van het ontvangen van twee nieuwsbrieven per jaar waarin de stichting haar vrienden op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen tot een uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de show. Een vriend van de Stichting Dierenparade Noordshow krijgt voor elke editie een doorlopende toegangskaart, terwijl tijdens een show op enige moment een bijeenkomst voor hen wordt opgezet, waarbij het reilen en zeilen van de stichting wordt besproken en ideeën worden uitgewisseld.

Hoe?
Meedoen kan met een bijdrage vanaf 50 euro per jaar. Vriend worden kan door op de website https://www.noordshow.nl/vrienden-van-de-noordshow/ onder de kop “vriend worden” een machtiging tot automatische incasso af te geven. Vul hiervoor de gevraagde gegevens in en bevestig door op de knop VERZENDEN te drukken.