Onderwijs

AOC’s (groenscholen) en ROC Alfa College
Dierenparade Noordshow werkt samen met alle in de 4 noordelijke provincies aanwezige AOC’s (agrarisch opleidingscentrum): Nordwin in  Friesland Terra in Groningen en Drenthe en Zone College Overijssel. Verder is Alfa College o.a. Hardenberg een fijne samenwerkingspartner.

Deze samenwerking beperkt zich niet alleen tot de showdagen zelf, maar is bijna het jaar rond.
In de aanloop van de Dierenparade Noordshow werken de scholen mee bij de ontwikkeling en vormgeving van de show en ontwerp van de diverse inrichtingen. Bij de op- en afbouw van de show assisteren leerlingen en studenten de trouwe vrijwilligers. Tijdens de show zijn studenten alle dagen actief met voeren, water geven en verzorgen van de dieren, opvangen en rondleiden van schoolkinderen, verzorgen van groen-dier-activiteiten tijdens de show, assisteren van de fokkers, zijn actief met allerlei facilitaire werkzaamheden, begeleiden kinderen in de overdekte kinderboerderij, enz.

Leerlingen en studenten zijn de toekomst, het zijn liefhebbers en zo mogelijk ontwikkelen zij zich tot fokkers en worden in hun woonplaats lid van de lokale kleindierenvereniging. Jeugd is zeer leergierig en vindt het prettig om in een soort meester-gezel-verhouding van ervaren “rotten in het vak” te leren. Niet zozeer leren uit een boekje, maar concreet, praktisch bij wijze van spreken met de kleindieren in de hand.
Het is daarom heel interessant om te zien of de AOC’s ook lid worden van de vereniging Dierenparade Noordshow. De statuten zijn nl. recent gewijzigd zodat ook verenigingen uit Overijssel en Flevoland en AOC’s lid kunnen worden.

Bij de vorige editie waren studenten o.a. actief bij de opbouw van de show, maar ook/vooral met basisschool-project. Studenten verzorgen lessen aan basisschool-leerlingen over hebben – houden – verzorgen van kleindieren en diverse klassen komen dan daarna op excursie bij Dierenparade Noordshow. De rondleidingen worden dan door de studenten zelf verzorgd. Studenten van Alfa College zorgen voor zeer toepasselijke animatie van kinderen bijv. met hun (groot)ouders de Dierenparade Noordshow bezoeken. Ook zorgen zij alle dagen voor de catering van de vrijwilligers en standhouders.