Privacyverklaring

Privacybeleid voor bezoekers en geregistreerde leden

Noordshow kleindierenshow, hierna de Noordshow, verzamelt gegevens van u. En daarom is het belangrijk dat u kunt vertrouwen dat die gegevens veilig zijn, en ook dat u weet in hoeverre de Noordshow die veiligheid kan waarborgen. De Noordshow houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

De Noordshow is een vereniging met rechtspersoonlijkheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40045159. De website Noordshow.nl wordt beheerd door Noordshow en is voorzien van beveiligingscertificaat.

Wanneer u zich inschrijft voor de Noordshow tentoonstelling registreert de Noordshow de volgende gegevens van u: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer, IBAN nummer, Fokkersnummers en Geboortedatum.

Wanneer u het contactformulier op deze site gebruikt registreert de Noordshow uw naam en email adres.

De Noordshow bewaart uw gegevens op een server in Nederland. Met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid wordt deze server nauwlettend in de gaten gehouden.

De Noordshow maakt gebruik van cookies om instellingen van u te kunnen herinneren, zoals bijvoorbeeld of u bent ingelogd. U kunt cookies in uw browser uitschakelen, en u kunt dan nog steeds de site gebruiken.

De Noordshow behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dit zal altijd bekend gemaakt worden op deze pagina met het Privacybeleid.